Comic-Con

New York Comic Con je zrušený

New York Comic Con je zrušený

New York Comic Con ruší svoju každoročnú akciu v Javitsovom centre. Namiesto toho sa zameria na udalosť iba online, ktorá sa uskutoční 8. - 11. októbra prostredníctvom online portálu s názvom New York Comic Con’s Metaverse.